Human Library

Nau mai ki te whakarongo ki ngā kōrero a ētahi atu me te kōrero i āu anō. Kāore kau he utu...

He kaikōrero pūrākau tātou. Mā ngā kōhine tokowhitu a Matariki tēnei tikanga o mua e hāpai mā te kōrero i ā rātou pūrākau ki te hunga whakarongo, kanohi kotahi ki te kanohi kotahi.

Nau mai ki te whakarongo ki ngā kōrero a ētahi atu me te kōrero i āu anō. Kāore kau he utu...

We are all storytellers. Our seven sisters of Matariki will open this traditional ritual sharing their stories with the audience in paired one-on-one exchanges.

Come and gather a few stories from others, and return one or two of your own. No loans, no fees…